Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Nauczysz się m.in.:


- wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
- wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn
i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
- wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Będziesz mógł pracować w:


- przedsiębiorstwach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań 
-  magazynach wyrobów


Możesz prowadzić własny zakład stolarski.