Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Nauczysz się m.in.:


- montowania systemów suchej zabudowy
- wykonywania robót malarskich
- wykonywania robót tapeciarskich
- wykonywania robót posadzkarskich
- wykonywania robót okładzinowych

Będziesz mógł pracować w:


- przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane
- małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane 
- zakładach rzemieślniczych.


Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.