Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Nauczysz się m.in.:


- montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
- montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Będziesz mógł pracować:


- przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia sterowania
ruchem kolejowym, urządzenia chłodnicze lub dźwigowe, a także urządzenia elektryczne taboru kolejowego.


Możesz prowadzić własną firmę.