Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Nauczysz się m.in.:


- przechowywania żywności
- sporządzania potraw i napojów;
- wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw
  i napojów

Będziesz mógł pracować w:


- zakładach usługowych o działalności gastronomicznej (restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej
obsługi, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy)
- w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów
spożywczych.
W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.