Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Nauczysz się m.in.:


- użytkowania pojazdów samochodowych
- diagnozowania pojazdów samochodowych
- naprawiania pojazdów samochodowych

Będziesz mógł pracować w:


- warsztatach samochodowych,
- stacjach diagnostycznych
- przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły
- małych zakładach obsługowo-naprawczych.


Możesz prowadzić własny warsztat.
Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy