Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki: 3 lata

Kwalifikacje:

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Nauczysz się m.in.:

 

- montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
- montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej

Będziesz mógł pracować w:

 

- zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
- zakładach eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), - zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
- firmach budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).

 

Możesz prowadzić własną firmę.