Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich.

Nauczysz się m. in.:


- przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
- wykonywania czynności związanych z obsługą gości;

Będziesz mógł pracować w:


- restauracjach
- firmach oferujących usługi obsługi imprez okolicznościowych
- hotelach.


Możesz prowadzić firmę obsługi imprez okolicznościowych.