Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Nauczysz się m.in.:


- wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
- wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
- prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Będziesz mógł pracować w:


- przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych
- gospodarstwach ekologicznych
- prywatnych gospodarstwach