Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

 

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Nauczysz się m. in.:


- wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
- wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
- wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
- wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Będziesz mógł pracować w:


- przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych
- zakładach remontowo-budowlanych.


Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.