Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

W dniu 07 października 2017 rozpoczęliśmy kurs kelner/barman. W kursie bierze udział 10 uczniów ze szkoły AWANS w Jędrzejowie.

W dniu 27.12.2017 r rozpoczęliśmy zajęcia z kursu organizator imprez biznesowych z prawem jazdy kat B. edycja III. W kursie bierze udział 10 uczniów ze szkół AWANS z woj. świętokrzyskiego.

W dniu 27 października 2017 roku 10 uczniów szkół AWANS rozpoczęło zajęcia na bezpłatnym kursie obsługi koparko-ładowarki prowadzonym przez firmę Zakład Usługowo-handlowy „HALBUD” z Kielc.

W dniu 27 października 2017 roku 10 uczniów szkół AWANS rozpoczęło zajęcia na bezpłatnym kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „SPAG” z Kielc.

W dniu 28.10.2017 rozpoczęliśmy zajęcia na kursie wizażu i stylizacji. W kursie bierze udział 12 osób ze szkoły AWANS w Pińczowie.

Przypominamy uczniom uczęszczającym na kurs spawacza oraz organizatora imprez, że w pierwszym tygodniu wakacji trwają zajęcia!. Bardzo prosimy o obecność!

Osoby zakwalifikowane na staże bardzo proszę o złożenie deklaracji w Biurze Projektu, w którym miesiącu chcecie odbywać staże.

Informujemy uczestników dwóch rozpoczętych dodatkowych edycji kursów „Organizator imprez biznesowych z prawem jazdy kat. B” oraz „Spawacz metodą MAG”, iż w biurze projektu dostępny jest już harmonogram wszystkich zajęć.

Bardzo prosimy o wysoką frekwencje na zajęciach.

 

Rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji naszego projektu. W wyniku oszczędności powstałych w trakcie realizacji udało nam się uzyskać zgodę Urzędu Marszałkowskiego na uruchomienie dwóch dodatkowych edycji kursów „Organizator imprez biznesowych z prawem jazdy kat. B” oraz „Spawacz metodą MAG”. Łącznie skorzysta z nich  21 osób (w tym 7 ze spawacza, a 14 z organizatora).

Zakończyła się do tej pory realizacji po 1 edycji wszystkich kursów, tj.:

- kelner/barman

- wizaż/stylizacja

- księgowość w małej firmie

- operator koparko-ładowarki

- spawacz metodą MAG

- organizator imprez biznesowych z prawem jazdy kat. B.

Wsparciem objętych było 60 osób, w tym 28 kobiet.

Wszyscy uczestnicy objęci są doradztwem zawodowym.

W chwili obecnej zakończyliśmy nabór chętnych na staże zawodowe w okresie wakacyjnym.

Wkrótce informacje!!!

15.03.2017

Informuję, iż pierwsze zajecia na kursie operatora koparko-ładowarki odbędą się 25 marca w sobotę w firmie HALBUD ul. Długa 30 o godz. 8.00. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty.