Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

 

Kwalifikacje:


SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Nauczysz się m.in.:


- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
- sporządzania półproduktów cukierniczych;
- sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
- dekorowania wyrobów cukierniczych.

 

Będziesz mógł pracować w:


- przedsiębiorstwach wytwarzających artykuły cukiernicze, ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze.
- barach, restauracjach przy wykonywaniu deserów


Możesz także założyć własną działalność gospodarczą