Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Klasa patronacka Midroc Alucrom

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

Nauczysz się m.in.:


- przygotowania powierzchni do naniesienia powłok
lakierniczych
- nanoszenia powłok lakierniczych
- wykonania renowacji powierzchni lakierowanej

Będziesz mógł pracować w:


- wytwórniach samochodów i innych pojazdów,
- fabrykach lotniczych, stoczniach,
- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i metalowego, 
- przedsiębiorstwach budowlanych oraz instalacyjno-remontowych


Możesz prowadzić własną firmę wykonującą usługi lakiernicze.