Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

Nauczysz się m.in.:


- przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich
- sporządzania półproduktów piekarskich
- dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie
- przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
   wyrobów piekarskich.

Będziesz mógł pracować w:


- zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych.


Możesz prowadzić własną piekarnię.