Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

Czas trwania nauki:


3 lata

 

Kwalifikacje:


MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

 

Nauczysz się m.in.:


- oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych
- naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
- zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

 

Będziesz mógł pracować w:


- firmach branży motoryzacyjnej
- rzemieślniczych zakładach naprawy samochodów
- salonach samochodowych z serwisem
- firmach zajmujących się tuningiem pojazdów


Możesz także prowadzić własny zakład usługowy blacharstwa samochodowego